Християнський сайт "Терноцвіт"UntitledГодина Ласк Непорочно Зачатої Пречистої Діви Марії

Друкується за дозволом Церковної Влади
Година Ласк Непорочно Зачатої Пречистої Діви Марії 8 грудня, 12.00-13.00 год. // Упорядник с. Християна Голомідова МЧСВВ. — Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2007. - 40 с.


 „Година Ласк Непорочно Зачатої Пречистої Діви Марії" — цілеві молитви і розважання (упорядниця с. Християна Голомідова) — це запалений смолоскип, який огріватиме серця вірних шанува­льників Матері Божої Містичної Троянди. Пречиста Діва 11 разів появлялася сестрі кармелітці Пєріні і в одній із Своїх появ лагід­ним та люблячим голосом промовила: „Я — Непорочне Зачаття, Мати усіх ласк і Мати Мого Улюбленого Сина Ісуса. Моїм бажан­ням є, щоб кожного року 8 грудня опівдні була відбута Година Ласк. Багато духовних благодатей і фізичних благословень отрима­ють ті, які безперервно будуть молитися цієї години". Троянда є знаком любові, а Марія називається трояндою через любов, якою її Серце палало завжди до Господа Бога і до нас.

Людська натура (природа) в Ісусі Христі злучена з Божою при­родою в одній тільки особі — Особі Предвічного Слова. Отже, Се­рце Ісуса є Серцем Бога і як таке заслуговує на честь і шану. На думку нашої Церкви, якщо почитаємо знаряддя мук Відкупителя тому, що тільки діткнулися Його Тіла, то наскільки більше ми по­винні почитати саме Його Серце Серце, злучене з Особою Бо­жого Слова. Св. Церква проголошує і підтримує цю побожність.

Тож нехай цей збірничок молитов і розважань про Ісусові стра­ждання та про ніжну материнську любов Матері Божої Містичної Троянди запалює нас до Любови Ісуса і Марії та до молитов за Церкву і наш народ.


Митрофорний протоієрей о. Іван КОЗОВИК, цензор Івано-Франківської Єпархії.

 Слава Ісусу Христу! Дорогі Сестри і Брати!

60 років тому, у церковці італійського містечка Монтіхіарі, від 24 листопада до 8 грудня 1947 року, Пречиста Діва Марія 11 разів появлялася сестрі кармелітці Пєріні. Під час першої появи Мати Божа заявила, що хоче бути знаною як „Містична Троянда,, і що година її ласк пови­нна бути установлена восьмого грудня опівдні кожного року — у празник її Непорочного Зачаття за григоріянським церковним стилем.

16 листопада 1947 року, коли сестра Пєріна закінчува­ла своє благодарення після прийняття св. Причастя, по­бачила вона велике світло, а відтак — Появу Матері Божої Містичної Троянди. Сестра Пєріна була настільки звору­шена красою Пречистої Діви Марії, що почала до Неї говорити. Тоді несподівано вона відчула немовби поштовх клякнути перед появою. Мати Божа промовила: „Мій Син дуже ображений гріхами людей, особливо — гріхами нечис­тоти. Він уже планує зіслати кару на людство, щоб його знищити, але Я випросила у Нього милосердя і запобігла кари. Тому Я тут прийшла — просити покути і каяття за гріхи нечистоти". Тоді Пречиста Діва забажала акту по­кори від монахині, щоб сестра Пєріна зробила знак хре­ста своїм язиком на чотирьох каменях у Святилищі. „То буде пригадка для людей, що я тут була, і щоб люди на оці камені не ставали". Відтак Матір Божа ступила на кож­ний з цих чотирьох каменів. 22 листопада 1947 року с. Пєріна відчула велику потребу піти до церкви о 4-ій год. пополудні. Тоді мати-настоятелька і четверо сестер піш­ли разом з нею. Коли всі відмовляли вервичку, з'явилася Пречиста Діва Марія. Вона звеліла зробити знак хреста на кожнім із чотирьох каменів і їх відгородити. Мати Божа знову просила покути і сказала: „Покута є нічим іншим, як добровільним прийманням усіх наших щоденних хрестів. Незалежно від того, які вони замалі, їх треба приймати з любов'ю".

Пізніше попросила, щоб сестра Пєріна знову прийшла 8 грудня опівдні і додала: „Це буде Моя Година Ласк". Монахиня запитала, як має приготуватися на цю годину. На це отримала відповідь: „Молитися і покутувати, від­мовляючи тричі 51 (50) псалом із розпростертими вгору руками. Під час цієї Години Ласк буде роздано багато духо­вних благодатей. Найбільш затверділі грішники будуть ді­ткнуті ласками від Бога". Мати Божа обіцяла, що все буде прощено в цю Годину, навіть неможливі випадки будуть вислухані, якщо на це буде воля Предвічного Отця.

7 грудня 1947 року, коли сестра Пєріна відчула потребу піти до церкви, то мати-настоятелька і священик пішли з нею. Мати Божа з'явилася з малими дітьми, хлопчиком і дівчинкою, вбраними у прекрасні білі шати. Сестра була певна, що це ангели: такою була їх неземна краса. Пре­чиста Діва заговорила: „Завтра Я тобі покажу Моє Непо­рочне Серце, котре так мало знане людьми", — і додала: — „Є так багато людей, що вже довгі роки сидять у в'яз­ницях, про котрих їхні родини нічого не знають і не чують. Молися за навернення Росії і за вояків, що страждають: їхні жертви і мучеництво принесуть Італії спокій. Тих двоє дітей — це Франциск і Якинта (з Фатіми). Я їх даю тобі за товариство. Ти будеш багато терпіти задля мене. Я від тебе хочу скромності і доброти, як від цих малих дітей". Після цих слів Мати Божа всіх поблагословила.

Вже на світанку 8 грудня 1947 року до церковці зблизь­ка і здалека почали сходитися люди. До полудня зібра­лось близько 10000 осіб. Церковця була виповнена вщерть, а решта людей стояло надворі. Сестра Пєріна прийшла зі своїми рідними мамою і братами, з матір'ю-настоятелькою і начальником поліції. Усі відмовляли вервичку, як раптом з'явилось блискуче світло на стелі і показалися сходи від світла до підлоги церкви. Вони були чудово прибрані червоними, білими і жовтими трояндами. Пре­чиста Діва Марія появилася у сяючо-променистому біло­му одязі, склавши руки до молитви. Вона стояла на ки­лимі, який покривав сходи, і також був витканий з чер­воних, білих і жовтих троянд. Усміхаючись, Мати Божа промовила дуже лагідним і люблячим голосом: „Я — Не­порочне Зачаття, Мати усіх ласк і Мати Мого Улюблено­го Сина Ісуса. Моїм бажанням є, щоб кожного року 8 гру­дня опівдні була відбута Година Ласк. Багато духовних бла­годатей і фізичних благословень отримають ті, які безпе­рервно будуть молитися цієї години".

Сказавши це, Мати Божа почала сходити додолу, роз­кидаючи троянди, аж поки не дійшла до половини схо­дів, і тоді знову промовила: „Я дуже задоволена, що бачу нині таку численну присутність людей як доказ їхньої віри". Сестра Пєріна просила про прощення гріхів грішникам, а Мати Божа відповіла: „Мій Божественний Син покаже стільки свого Найбільшого Милосердя, скільки люди за ньо­го будуть просити і молитися. Я хочу, щоб це було знаним, і щоб переповісти усе Папі (Пієві XII). Скажи, що я хочу, щоб ця Година Ласк була установлена по цілім світі, і щоб навіть ті, що не можуть прийти до церкви в цю годину, могли отримати ласки, молячись удома".

Пречиста Діва тоді побажала, щоб виготовили її ста­тую і поставили на місці, де Вона зараз стоїть. Фігура повинна мати назву „Містична Троянда" і її треба нести в процесії по місту, бо в той час буде роздано багато ласк. Тоді Мати Божа помолилася за хворих, багатьох оздоро­вляючи на місці. Відтак заявила, що востаннє прийшла сюди, і просила: „Моліться, плачте і покутуйте на оцих каменях, і ви одержите опіку Мого Материнського Серця ".

 

Вимоги Години Ласк

1.   Початок одногодинної молитви-розважання — 12 година дня кожного 8 грудня, у празник Непоро­чного Зачаття Пречистої Діви Марії за григоріянським церковним стилем (Годину Ласк можна відмо­вляти також 22 грудня — у празник Непорочного Зачаття за юліянським церковним стилем).
2.  Година цієї молитви-розважання повинна бути без­перервною, без відволікань на розмови, телефонні дзві­нки, стук у двері.
3.  На початку треба тричі відмовити 51(50) покаян­ний псалом з розпростертими угору руками, відтак ре­шту часу молитися вервичку, інші молитви, співати по­божні пісні, розважати на Страстями Ісуса Христа, мо­литися у цей час за свою Батьківщину, Церкву, родину, сім'ю.
Примітка. Пречиста Діва Марія просила, щоб цю практику поширити на увесь світ — щоб зблизити лю­дей до Бога і щоб Ісус Христос був любленим кожним серцем. Це є вічна пісня Непорочного Серця Пречистої Діви Марії, тому вона повинна бути також і піснею на­ших сердець.

 Молитви

В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь (тричі)

 Царю небесний, утішителю, Душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбе дібр і життя подателю, при­йди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, Благий, душі наші.

Запрошуємо на молитву всіх Небесних Ангелів, всіх Святих, всі Небесні Хори, всі Небесні Сили та душі, які терплять в чистилищі, щоб вони разом з нами помоли­лися, та просимо благословення в Матінки Божої, Не­порочно Зачатої, для нашої молитви.
Відмовляємо цю „Годину Ласк" на більшу славу Божу і честь Пречистої Діви Марії, Непорочно Зачатої, випрошення багатьох ласк і прощення наших провин. До своїх особистих намірів долучаємо намір випрошення ласк для нашої Батьківщини — України: миру, єдності, поборення зла, переміни сердець. Просимо про благословення та щедрі Божі ласки.

АНГЕЛ ГОСПОДНІЙ

Ангел Господній благовістив Пречистій Діві Марії, і зачала вона від Духа Святого.
Богородице Діво, радуйся, Благодатна Маріє, Господь з Тобою; Благословенна Ти між: жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
Ось я слугиня Господня: нехай зі мною станеться по слову Твоєму.
Богородице Діво...
І Слово сталося тілом, і оселилося між нами.
Богородице Діво...
Пресвята Богородице, молися за нас!
Благодать Твою, просимо, влий у серця наші, щоб ми, від ангела спізнавши воплочення Христа Господа, Його стражданням, і хрестом були доведені до слави світлого Воскресіння, благодаттю Господа нашого Ісуса Христа, Якому належить слава на віки вічні. Амінь.
Слава: І нині:
Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, мо­литвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, Єдина Чиста і Благословенна.

 ПСАЛОМ 51  (50) (тричі)

Помилуй мене, Боже, з великої милости твоєї, і ба­гатством щедрот твоїх очисти мене з беззаконня мого.
Обмий мене повнотою з беззаконня мого, і від гріха мого очисти мене.
Бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій є завжди передо мною.
Проти тебе, єдиного, я згрішив, і перед тобою зло вчинив;
То й правий ти в словах твоїх і переможеш, коли бу­деш судити.
Це бо в беззаконнях я зачатий і в гріхах породила мене мати моя.
Це бо істину полюбив єси, невідоме й таємне мудрости своєї явив ти мені.
Окропи мене іссопом, і очищуся, обмий мене, і стану біліший від снігу.
Дай мені відчути радість і веселість, зрадіють кості сокрушені.
Відверни лице твоє від гріхів моїх, і всі беззаконня мої очисти.
Серце чисте створи в мені, Боже, і духа правого обно­ви в нутрі моєму.
Не відкинь мене від лиця твого, і Духа Твого Святого не відійми від мене.
Поверни мені радість спасіння твого, і духом владич­ним утверди мене.
Вкажу беззаконним дороги твої, і нечестиві до Тебе навернуться.
Визволь мене від вини крови, Боже, Боже спасіння мого, і язик мій радісно прославить справедливість Твою.
Господи, губи мої відкрий, і уста мої сповістять хвалу твою.
Бо якби ти жертви захотів, дав би я, та всепалення не миле тобі.
Жертва Богові - дух сокрушений, серцем сокрушеним і смиренним Бог не погордить.
Ущаслив, Господи, благоволінням твоїм Сіон, і нехай відбудуються стіни єрусалимські.
Тоді вподобаєш собі жертву правди, приношення і всепалення; тоді покладуть на вівтар твій тельців.

СВЯТА ВЕРВИЦЯ


На хрестику:
Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі!
Царю Небесний, утішителю, Душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбе дібр і життя подателю, при­йди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси Благий, душі наші.
На першому великому зернятку:
Вірую в єдиного Бога Отця, вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого.
І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками.
Світло від Світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через нього все сталося.
Він задля нас людей і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком.
І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований.
І воскрес у третій день, згідно з Писанням. І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця.
І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця.
І в Духа Святого, Господа животворного, що від Отця і Сина ісходить;
Що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків.
В єдину, святу, соборну й апостольську Церкву.
Ісповідую одне хрищення на відпущення гріхів.
Очікую воскресіння мертвих: і життя майбутнього віку. Амінь.
На трьох малих зернятках:
1.  Слава Отцю, що нас сотворив, і нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з Тобою; Благословенна Ти між жінками і благословен­ний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
2.  Слава Синові, що нас відкупив і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
Богородице Діво...
3.  Слава Духові Святому, що нас просвітив, і в святій католицькій вірі утвердив, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
Богородице Діво...
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повся­кчас і на віки вічні. Амінь.
О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосер­дя.
Свята і Непорочно Зачата Пречиста Діво Маріє, за­ступайся за нас, що до Тебе прибігаємо.

О Мати Божа, зішли на все людство полум'я Своєї любові тепер і в годині нашої смерті. Амінь.
Прийди, Святий Духу, прийди, через могутнє заступ­ництво Непорочного Серця Пречистої Діви Марії, Твоєї найулюбленішої обручниці. Амінь.

(Далі слідують різні молитви, розважання Страстей Господніх, вервиці)

Молитви, які можна змовляти після закінчення Години Ласк

Акти любові до Матері Божої
Люблю Тебе, о Маріє, прекрасна і без плями первородного гріха зачата.
Люблю Тебе, о Маріє, Улюбленице Святого Духа, Святине Тройці Пресвятої, Світанкова Зоре, Сонця справедливості, нова Єво, обіцяна отцям нашим стерти голову пекельного змія.
Люблю Тебе, о Маріє, радосте Ізраїля, Твоє Ім'я по­вне благословення; біла ліліє, що поміж терням про­меніє; найчистіша Дівице з усіх створінь; з дитинства Богу посвячена.
Люблю Тебе, о Маріє, славо Святої Церкви, красо християн, уяво славних невіст Старого Завіту, обіцяна через Пророків, благословенна поміж усіма жінками.
Люблю Тебе, о Маріє, Царице Ангелів і людей; грозо духів темряви; обороно грішників; опоро слабких і вер­шино усіх вибраних.
Люблю Тебе, о Маріє, Повірнице ласк Божих, котри­ми щедро усіх нас обдарувала; Потішителько засмуче­них, вмираючих і Опікунко для всіх, котрі Тебе кличуть.
Люблю Тебе, о Маріє, найласкавіша Мати для всіх Своїх дітей; Брамо до місця хвали і вічної радості; Мати, що притягує дітей запахом чеснот Своїх і провадить їх до надбань вічних. Амінь.

Молитва величання Серця Марії
О, найулюбленіше Серце Непорочної Матері, Серце найсвятіше, найчистіше, найдосконаліше, джерело не­вичерпних ласк, доброти, лагідності, милосердя і любові.
Серце понад усі людські серця, вершино усіх чеснот, найдосконаліший образе Серця Ісуса, яке завжди го­рить палкою любов'ю і любить Бога більше, ніж усі Ангели Неба разом узяті. Ангели і Святі віддають біль­ше хвали Пресвятій Тройці, аніж усі інші сотворіння, а Ти, о Серце Пресвятої Марії любиш Бога понад них усіх. Прошу Тебе, наймиліша Мати, замкни мене у Своє­му Серці, щоб відтоді я належав(-ла) лише Богові та Тобі. Амінь.

Молитва серця, повного подяки

Прославляю Тебе, о Серце Марії, Матері Милосердя, з найглибшою шаною.
Дякую Тобі за милосердя, котре випросила мені, ба­чачи усі мої упадки.
Дякую Тобі за всі ласки і блага, котре мені Твоє Ма­теринське Серце випросило.
Єднаю мою молитву з чистими душами, котрі Тебе почитають, вихваляють, люблять і мають надію на Тебе, що Ти, о Мати, від гріха мене збережеш і спасеш. Амінь.

Молитва
На честь Непорочного Зачаття Пречистої Діви Марії
(Хто відмовляє цю молитву три рази вранці і ввечері, отримає відпуст 600 днів)
На честь Непорочного Зачаття Пречистої Діви Марії: Богородице Діво...
О, Маріє, моя добра Мати, хорони мене від тяжкого і легкого гріха під час цього дня (ночі). Через Твоє Непо­рочне Зачаття, о Маріє, очисти моє тіло і освяти мою душу.
в кінці 12 разів:
Маріє, надіє наша, май милосердя над нами!

Молитва
На честь Непорочного Зачаття Пречистої Діви Марії

(Хто витримає до кінця свого життя вірне відмовлення цього набоженства,
отримає ласку спасення від вічного засудження)

Вся Ти прекрасна, о Маріє! Вся Ти прекрасна, о Маріє! І первородний гріх не сплямив Твоєї душі. І первородний гріх не сплямив Твоєї душі.
Ти радість Ізраїля, Ти прикраса людського роду, Ти заступниця грішників. О, Маріє, о Маріє, Діво наймудріша, Мати найласкавіша, молися за нас, заступайся за нас до Ісуса Христа, Господа нашого. В Зачатті Твоїм, Діво Ненарушена залишилась, молися за нас до Отця, Якого Сина породила.
Боже, Ти через Непорочне Найсвятіше Марії Діви Зачаття гідне Синові Твоєму помешкання зготовив: про­симо Тебе, щоби як її, задля майбутньої смерті Сина Твого від всякого гріха захоронив, так нам теж за її вста­вленням, непорочними прийти до Тебе зволив допус­тити. Через Христа Господа нашого нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь.

Молитва про тихість і смирення
О, Діво невимовної покори, Мати Божа, глянь мило­сердно на Твоє блудне дитя, щоб за Твоїм заступницт­вом перед Богом пізнало любов Твою, о Мати моя. Ви­проси мені ласку відвернення від своїх гріхів, котрі ве­дуть мене до згуби. Щоб я уникнув (-ла) всілякої гор­дині, наслідуючи смиренне і тихе Серце Твоє, заслужив (-ла) вічну хвалу, обіцяну покірним і тихим. Амінь.

Молитва про доброту серця
Маріє, Мати Божа, збережи в мені серце дитини, се­рце чисте, як джерело. Нехай буде моє серце простим, таким, в якому нема місця для смутку. Дай мені серце великодушне і чуйне, серце вірне і шляхетне на зразок Твого серця. Дай мені серце, яке не забуває добра, не тримає образи. Вчини, щоб моє серце було тихе і покі­рне; щоб любило, не очікуючи на взаємність; щоб з ра­дістю витривало в Серці Твого Сина. Вчини, щоб моє серце огорнуло цілий світ, аби не ранила його невдяч­ність і байдужість. Вчини, щоб моє серце жило славою Ісуса, щоб відповідало на Його любов і осягнуло пов­ноту щастя в Небі. Амінь.

Молитва за навернення грішників
Наймилостивіша Діво Маріє, Прибіжище грішників, благаю Тебе через милосердя Серця Твого, повного спів­чуття, і через смерть улюбленого Сина Твого Ісуса, випроси ласку навернення всім грішникам, а найбільше тим, котрі через згіршення і хибні науки спонукають ближніх до гріха. Нехай щиро навернуться до Бога. Со­лодке Серце Марії, будь нашим спасінням. Амінь.

Молитва вшанування і благання
до Пресвятої Діви Марії, Непорочної
Улюблениці Святого Духа

О Маріє, Непорочна Улюбленице Духа Святого, Ти — слава Єрусалиму, радість Ізраїля, почитання народу нашого. Ти, як мужня Наречена, потоптала голову змія, бо в любові Духа Святого принесла в Жертву Твого Бо­жого Сина Отцю Небесному для спасіння світу. Через заслуги цієї дорогоцінної Жертви випроси мені сім да­рів Святого Духа. Дякуємо Духові Святому, що вибрав Тебе Своєю Улюбленицею та зробив дароносицею Сво­їх ласк. Глянь на мене Своїми милосердними очима, на мою нужду і біду. Допоможи мені, аби моє серце зав­жди було святинею Духа Святого, аби ніколи через ва­жкий гріх не втратив(л-а) ласки Божої та не зганьбив(-ла) Його святині. Вчини, щоб колись з Тобою, Непорочна Маріє, вічно любив(-ла) і прославляла Духа Святого в Небі. Амінь.

Прохання до Матері Божої
Пречиста Діво Маріє, вибрана Богом! Уділи мені по­мочі та віддали спокуси і гріхи, котрі спотворюють моє тіло і душу.
Вчини, щоб чиста любов Найсвятішого Серця Госпо­да Ісуса наповнила мою душу так, щоб ніщо негідне не могло до неї увійти. Нехай Найсвятіше Серце Ісуса на­повнить мою пустку та самотність і веде до правди, любові та покори.
Найсвятіше Серце Ісуса, будь моєю любов'ю! О, Най­святіше Серце Марії, будь моїм спасінням!

Молитви до Матері Божої
О, Пресвята Мати, хочу винагородити зневаги, які на­несли Твоєму Непорочному Серцю, приймаючи їх, хочу стати жертвою любові для Любові. Амінь.
Радуйся, Царице, Мати Милосердя, життя насолодо і надіє наша, радуйся!
До Тебе ми кличемо, вигнані сини Єви.
До Тебе зітхаємо в стогонах і плачі на цій долині сліз.
Тому, Заступнице наша, милосердний погляд до нас зверни і Господа Ісуса, благословенний плід лона Тво­го, нам по цім вигнанні покажи.
О щедра, о милостива, о солодка Діво Маріє!
* * *
Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молит­вами нашими в скорботах не погорди, але від бід ізбав нас, єдина чиста і благословенна.
Преславна Приснодіво Богородице, прийми молитви наші й донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоб спас зад­ля Тебе душі наші.
Амінь.

Форма входу

МЕНЮ

Пошук

Ми в контакте

Наше опитування

Що ви найчастіше шукаєте в інтернеті?
Всего ответов: 791
Чи подобається вам цей сайт?
Всего ответов: 668

Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0